Omaha-pokerin idea ja säännöt esittelyssä – tutustu huolellisesti ennen pelaamista

Mitkä ovat parhaat uudet kasinot, joilla on pokeria?

Pokeri kuuluu käytännössä korttipelien klassikoihin ja se on viihdyttänyt kansaa jopa vuosisatoja. Pokerista löytyy lukuisia eri muunnelmia, joista suosituin ja tunnetuin on Texas Hold’em. Sen lisäksi suosittu variantti on muun muassa Omaha, johon tutustumme seuraavaksi tarkemmin.

Pokeri on ollut ihmisten keskuudessa vuosisatojen ajan ja historian kuluessa sen alle on tullut useita muunnelmia ja versioita. Niiden säännöt vaihtelevat ja esimerkiksi käsien arvokkuudella voi olla päinvastaisia merkityksiä kahden variantin välillä.

Pokerin voi jakaa periaatteessa kahteen päätyyppiin: avopokeriin ja käsipokeriin. Avopokerissa kortit ovat kaikkien pelaajien näköalan piirissä, käsipokerissa kortit voi nähdä vain pelaaja itse.

Tutustumme pokeriin erityisesti Omahan varianttiin tässä artikkelissa tarkemmin. Kerromme ensimmäiseksi pokerista yleisesti ja kurkistamme sen mielenkiintoiseen historiaan. Sen jälkeen syvennymme Omahan pokeriin ja otamme käsittelyyn esimerkiksi pokeri säännöt kyseisestä muunnelmasta, jotka on onneksi suhteellisen helppo oppia.

Tutustu Omahan sääntöihin huolellisesti ennen pelaamista      

Jokainen pokeri sisältää sääntönsä. Kun perinteisen pokerin säännöt on hallussa, voi muunnelmien säännötkin ottaa luultavasti helpommin käsittelyyn. Tärkeää on myös selvittää pokeriin liittyvää termistöä ja sanastoa. Se auttaa mahdollisesti pokerin yksityiskohtien ymmärtämistä ja pelaaja tietää, mitä pöydässä puhutaan.

Termit tulevat suurimmaksi osaksi englannin kielestä ja niille on ollut hankalaa löytää sujuvaa käännöstä. Sen takia englannin kielisiä termejä käytetään tiuhaan myös suomalaisissa pelipöydissä ja englannin kielen osaamisesta on tässä todennäköisesti apua – käydäänhän kansainväliset turnauksetkin mitä todennäköisemmin englanniksi.

Tämän artikkelin pääaihe, Omaha, sisältää omat sääntönsä. Niihin pitää muiden pokerin varianttien lailla tutustua huolellisesti ennen kuin ryhtyy pelaamaan. Pokerissa liikkuu usein raha, joten taloudelliset riskit pitää ottaa erityisen tarkasti huomioon. Tiedosta mahdolliset seuraamukset, äläkä koskaan pelaa enemmän kuin mitä sinulla on varaa hävitä.

Jos pelaamisesta koituu ongelmia, tulee pelaajan välittömästi hakea apua. Tällöin myös vähintään tauon pitäminen on paikallaan ja joskus uhkapelaaminen pitää lopettaa kokonaan. Jos pelaaja pelaa nettikasinoilla, kannattaa hänen ehdottomasti suosia laadukkaasti lisensoituja nettikasinoita.

Pokerin helppo oppiminen ja vaikea hallinta

Pokerin pelaaminen kannattaa siis aloittaa peliin tutustumisella, mihin sisältyy muun muassa sääntöjen perusteellinen opettelu. Ne on onneksi melko helppoa ja yksinkertaista opetella, mutta kaiken uuden oppiminen vaatii tietysti oman vaivansa ja ponnistelunsa.

Sääntöjen oppiminen on siis helppoa, mutta pokerin hallinta on sitten asia erikseen. Ammattimainen ja tasokas pelaaminen vaatii kylmiä hermoja ja vahvaa mieltä. Kärsivällisyyskin on tässä mielessä hyve.

Lisäksi kannattaa muistaa, ettei pokeri saisi olla mikään oikotie onneen. Kokematon pelaaja voi nimittäin päätyä suuriin ongelmiin, jos panostuksia ja muita peliliikkeitä tehdään holtittomasti ja ajattelemattomasti.

Todennäköisyyksiä ja sijoituspäätöksiä pokerissa

Pokerissa lasketaan melko paljon todennäköisyyksiä, joiden lainalaisuudet on hyvä olla tiedossa. Oikeanlainen asenne on myös paikallaan, koska voitto ei todellakaan tule aina kotiin. Pelaajan tulisi antaa parastaan jokaisessa pelissä ja omat rajat ja riskit pitää tiedostaa perinpohjaisesti.

Pokerissa liikkuu usein raha ja siinä tehdää usein niin sanottuja sijoituspäätöksiä, joihin sisältyy omatkin riskinsä. Nekin pelaajan pitää aina tiedostaa, ennen kuin ryhtyy tekemään minkäänlaisia päätöksiä. Parempia sijoituspäätöksiä tekevät pelaajat parantavat usein mahdollisuuksiaan tehdä voittoja ja todennäköisyys on heidän puolellaan odotusarvoisesti.

Pokerin kiehtova ja mielenkiintoinen historia

Pokerin juuret juontavat yllättävän kauas. Sen alkujuurista ei olla täysissä yhteisymmärryksessä, mutta pelin alkuvaiheista on kerrottu hauskoja ja kiehtovia tarinoita historian havinasta.

Historian sivuilta voi löytää pelejä, joiden voidaan tulkita olleen pokerin edelläkävijöitä. Nämä edelläkävijät ovat kehittyneet ja edenneet virran mukana. Ne ovat viihdyttäneet ihmisiä ympäri maailmaa ja kaikilla versiolla on ollut ainakin yksi yhdistävä tekijä: pelitapa.

Pokerin nimen luullaan olevan peräisin ranskan kielestä. Sana poque on ranskaa ja kielellisistä alkuperistä johtuen monet luulevat pokerin olevan alunperin ranskalaista hupia. Ranskalainen korttipeli poque on peli, jossa bluffaaminen ja panosten korottaminen ovat vahvasti läsnä. Nämä kaksi elementtiä ovat erittäin tuttuja pokerinkin maailmasta.

Poque saattaa olla ensimmäinen korttipeli, jolla pelattiin korttipakan neljällä maalla: ruudulla, hertalla, padalla ja ristillä. Näitä kortteja ja symboleita käytetään nykyisessä pokerissa edelleen ja ne muodostavat erilaisia pokerikäsiä, jotka voivat mahdollistaa voiton pelaajalle kierroksen jälkeen.

Mikä on Kiinan osuus pokerin historiassa?

Pokerin ranskankielinen nimi poque viittaisi pokerin lähteneen liikenteeseen Ranskasta, jossa yhden teorian mukaan olisi lähtöisin myös ruletin kaltainen uhkapeli. Ranskan osuus pokerin historiassa ei anna kuitenkaan koko kuvaa.

Kiinalaisten arvellaan luoneen pokeri jo yli tuhat vuotta sitten, vaikkei silloin tunnettu vielä pelikortteja samalla tavalla kuin tänä päivänä. Teoriaa otaksutaan kuitenkin todeksi ja pohjaa tälle antaa silloisen maan hallitsijan Mu Tsungin kirjoitukset. Niissä mainittiin pokerin edeltäjä vuonna 969 ennen ajanlaskun alkua.

Omaha yksi suosituimmista pokeripeleistä

Omaha on pokerin yksi muunnelmista ja se pitää luultavasti hopeasijaa tunnetuimpien ja suosituimpien pokerien listalla. Ykköspaikkaa pitää puolestaan todennäköisesti Texas Hold’em, jota Omaha pitkälti muistuttaa.

Ilmiselvin ero näiden kahden välillä on korttien määrässä, jotka jaetaan pelaajan käteen. Omahan pelaajille niitä jaetaan kaksinkertaisesti verrattuna Hold’emin peliin. Omaha käsittää myös alaversioita, kuten Omaha Hi Lo ja Pot Limit Omaha, jonka lyhenne on joskus “PLO-pokeri”.

Omaha-pokerin keskeiset tavoitteet

Totesimme tässä artikkelissa jo pariinkin otteeseen, että Omaha on melko lailla samankaltainen kuin suosittu Texas Hold’em. Omahaa voidaan täsmällisesti kutsua Omaha Hi -peliksi. Se eroaa Texas Hold’emiin verrattuna siinä, että pelaajalle jaetaan neljä taskukorttia. Texas Hold’emissa pelaaja saa puolestaan vain kaksi taskukorttia.

Pöytään jaetaan kortit samaan tapaan kuin Texas Hold’emissa, eli ensimmäiseksi saadaan kolmen kortin floppi, sen jälkeen turn ja river. Nämä sanat kuuluvat pokerin keskeiseen termistöön, joka kannattaa opetella erikseen ennen pelaamista.

Keskeimpinä tavoitteena voidaan mainita ainakin mahdollisimman hyvän pokerikäden muodostaminen. Pelaajien pitää siis muodostaa mahdollisimman arvokas käsi saamillaan korteilla, jotta potin voi voittaa itselleen.

Miten Omaha Hi ja Omaha Hi Lo eroavat toisistaan?

Omaha Hi poikkeaa melko lailla esimerkiksi Omaha Hi Lo -versiosta. Omaha Hi Lo -pelissä voi voittaa eri tavalla kuin Omaha Hi -pelissä, koska Omaha Hi Lo -pelissä voittopotti jaetaan korkeimman ja matalimman pokerikäden kesken. Toisin sanoen voittopotin saa paras ja huonoin pokerikäsi.

Näiden lisäksi on Omahasta löytyy muitakin versioita, kuten Pot Limit, No Limit ja Fixed Limit. Nämä sanat esiintyvät useasti myös pokerin terminologiassa, joten sanaston opetteleminen on tärkeää. Näissä oleellista on panokset, joita on rajoitettu eri tavoilla.

Omahan yleiset säännöt pähkinänkuoressa

Jokaisen Omaha-pelin perussäännöt ovat samat ja esittelemme seuraavaksi tarkemmin Omaha Hin säännöt ja siihen liittyvät perusteet. Pelaajan kannattaa mahdollisuuksien ja tarpeen tullen tutustua myös muiden Omaha-pokerien sääntöihin, jos aikoo niitä pelata.

Omaha alkaa sokkopanosten, eli blndien asettamisella. Jakajan vasemmalla puolella istuva pelaaja asettaa ensimmäiseksi pienen blindin ja sokkopanosten asettaminen etenee siitä edelleen vasemmalle. Tällöin pelaaja asettaa ison blindin, joka on kaksinkertainen pieneen blindiin verrattuna.

Kun sokkopanokset on asetettu, jakaa jakaJa kaikille pelaajille neljä taskukorttia. Vain pelaaja voi nähdä omat taskukorttinsa, eivätkä muut pelaajat näe toistensa taskukortteja. Jaon jälkeen tehdään ensimmäinen panostuskierros, joka alkaa pelaajasta, joka istuu ison blindin asettaneen pelaajan vasemmalla puolella.

Tälle pelaajalle jää kolme vaihtoehtoa:

  1. Maksaa suuri blindi
  2. Korottaa, eli lisätä panosta
  3. Luovuttaa eli foldata

Jos pelaaja luovuttaa käden, menettää hän mahdollisen blind-panoksensa. Jos pelaaja puolestaan maksaa ison blindin, siirtyy vuoro myötäpäivään seuraavalle pelaajalle. Tällä pelaajalla on samat vaihtoehdot valittavanaan. Jos joku pelaajista korottaa panosta, pitää muidenkin pelaajien vastata korotukseen. Muutoin he ovat pois pelistä.

Miten Omaha jatkuu panostuskierroksen jälkeen?

Kun panostuskierros on saatu päätokseensä, polttaa jakaja pakan ensimmäisen kortin ja jakaa flopin. Floppi tarkoittaa sitä, että pöytään jaetaan kolme yhteistä korttia. Flopin jälkeen tehdään toinen panostuskierros, joka aloitetaan jakajan vasemmalla puolella istuvasta pelaajasta ja etenee siitä edelleen vasemmalle, eli myötäpäivään.

Kun toinen panostuskierros on tehty, polttaa jakaja jälleen pakan ensimmäisen kortin ja jakaa tällä kertaa neljännen kortin, eli turnin. Sen jälkeen tehdään kolmas panostuskierros, minkä jälkeen taasen pöytään jaetaan vielä river, eli viides yhteinen kortti. Tämän jälkeen suoritetaan viimeinen panostuskierros.

Kun viimeinen panostuskierros on tehty, siirrytään korttien näyttöön. Jos tässä vaiheessa peliä pelaa useampi kuin yksi pelaaja, näyttää viimeisimpänä panostanut pelaaja korttinsa ensimmäisenä. Jos viimeisellä kierroksella ei tullut panostuksia, aloittaa jakajan vasemman puoleinen pelaaja näyttää kortit.

Omaha-pokerin voittaja on se, jolla on peliporukan paras pokerikäsi. Pokerikäsi muodostuu pelaajan neljästä taskukortista ja pöydässä olevien viiden yhteisten kortin avulla. Pelaajan pitää käyttää voittokädessään kolmea yhteistä korttia ja kahta taskukorttiaan. Jos tulokseksi tulee kaksi samanarvoista kättä, jaetaan potti tasan.

Nämä olivat siis Omahan perussäännöt, mutta Omahallakin on omia muunnelmia ja versioita. Esimerkiksi Omaha Hi Lo -pokeri on melko lailla samanlainen kuin Omaha Hi, mutta pelissä etsitään sekä parasta että myös huonointa pokerikättä. Tällöin pelissä on tavallaan kaksi voittajaa, jotka jakavat voittopotin puoliksi keskenään.

Viimeisimmät uutiset